Facebook Twitter Pinterest email tisk

Xarelto - farmaceutické údaje

Farmaceutické údaje

Seznam pomocných látek – jádro tablety:

Seznam pomocných látek – potah tablety:

Inkompatibility: Neuplatňuje se.

Doba použitelnosti: 3 roky.

Zvláštní opatření pro uchovávání: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Zdroj: Xarelto
Zveřejněno: 8.10.2017SiteMAP