Facebook Twitter Pinterest email tisk

Xarelto - farmakodynamické vlastnosti

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: přímé inhibitory faktoru Xa, ATC kód: B01AF01

Zdroj: Xarelto
Zveřejněno: 8.10.2017SiteMAP