Facebook Twitter Pinterest email tisk

Xarelto - mechanismus účinku

Mechanismus účinku

Rivaroxaban je vysoce selektivní přímý inhibitor faktoru Xa, biologicky dostupný při perorálním podání. Inhibice faktoru Xa blokuje vnitřní a vnější cestu koagulační kaskády a inhibuje vznik trombinu i vytváření trombů. Rivaroxaban neinhibuje trombin (aktivovaný faktor II) a nebyly prokázány žádné účinky na trombocyty.

Zdroj: Xarelto
Zveřejněno: 8.10.2017SiteMAP