Facebook Twitter Pinterest email tisk

Xarelto - postmarketingové sledování

Postmarketingové sledování

V postmarketingovém sledování byly v časové souvislosti s užitím přípravku Xarelto hlášeny následující nežádoucí účinky. Frekvenci těchto nežádoucích účinků hlášených po uvedení na trh nelze určit.

Poruchy imunitního systému: angioedém a alergický edém (v souhrnných studiích fáze III byly tyto příhody méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)).

Poruchy jater a žlučových cest: cholestáza, hepatitida (včetně hepatocelulárního poškození) (v souhrnných studiích fáze III byly tyto příhody vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000)).

Poruchy krve a lymfatického systému: trombocytopenie (v souhrnných studiích fáze III byly tyto příhody méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)).

Poruchy kůže a podkožní tkáně: Stevens-Johnsonův syndrom / toxická epidermální nekrolýza (v poolovaných studiích fáze III byla odhadnuta četnost výskytu těchto příhod jako velmi vzácná (< 1/10 000)).

Zdroj: Xarelto
Zveřejněno: 8.10.2017SiteMAP