Facebook Twitter Pinterest Google + email tisk

Omeprazol Stada 20 mg příbalový leták - Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Omeprazol STADA pravděpodobně neovlivní Vaši schopnost řídit nebo používat nástroje a obsluhovat stroje. Mohou se objevit některé nežádoucí účinky jako závratě a poruchy vidění (viz bod 4). Pokud se u Vás tyto potíže objeví, neměl(a) byste řídit ani obsluhovat stroje.

Zdroj: Omeprazol Stada 20 mg příbalový leták
Zveřejněno: 12.9.2018



SiteMAP